yh86银河国际副会长成员表决公告

来源:yh86银河国际 2022/7/15 14:12:45      点击:

尊敬的会员:

       现有以下单位自愿加入yh86银河国际,依照银河国际章程的相关规定,增选副会长成员需采用书面形式提交给各位会员表决,现本会拟增选以下副会长成员,请各位会员表决:

 

       中国建筑五局华南公司    副会长单位

 

       如有异议请于七天内书面回复本会秘书处,没有回复将视为同意

       感谢各位会员的大力支持和配合!

       联系人:罗秋梅

       办公电话:020-83580332

        邮箱:mcahuiyuan@163.com

        广州市越秀区麓景路狮带岗中1号兴隆大厦208


2022715